Dagsorden til generalforsamling 2016

DAGSORDEN
Generalforsamling i Aarhus 1900 Volleyball 2016
Mandag d. 22/2 kl. 19.00 i cafeteriet (Tutten) på Svømmestadion (Frederiksbjerghallerne)

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år.
  4. Repræsentant fra DVBF (Maria Wieborg) fortæller om Welcome U.
  5. Repræsentant (Lise Julsrud) fra 1900 Hovedledelse informerer.
  6. Kassereren fremlægger regnskabet for 2015.
  7. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget.
  8. Behandling af indkomne forslag.
  9. Valg af bestyrelse:
    1. Formand – vælges for 1 år.
      1. Jesper Saksø – på valg, genopstiller.
    2. Kasserer- vælges for 2 år.
      1. Stine Nielsen – på valg, genopstiller ikke.
    3. Menige bestyrelsesmedlemmer – vælges for 2 år.
      1. Nicolai Karlsen – på valg, genopstiller ikke.
      2. Trine Kristensen – på valg, genopstiller ikke.
      3. Trine Prip – på valg, genopstiller.
      4. Tine Pedersen – ikke på valg.
      5. Vibeke Andersen – ikke på valg.
    4. 2-3 suppleanter – vælges for 1 år.
      1. 1. suppleant: Sonja Braun – på valg.
      2. 2. suppleant:– på valg.
      3. 3. suppleant:– på valg.
    5. Revisor og revisorsuppleanter – vælges for 1 år.
      1. Revisor: Tine Therkildsen Hansen – på valg, genopstiller ikke.
      2. Revisorsuppleant: Lise Julsrud – på valg, genopstiller ikke.
  10. Eventuelt.

 

Vel mødt!
Bestyrelsen