🙌 Kom til TRYOUTS i 1900 volleyball! 🙌

(For english: See below)

Du har nu mulighed for at komme og prøve volleyball af i vores klub, og se om det er en sport for dig. Vores TRYOUTS er for alle: Gamle, unge, helt nye, meget erfarne. Vi har et hold til alle niveauer 😊

Vi er en klub, som prioriterer det sportslige lige så højt som det sociale. Det betyder, at vi har dygtige og engagerede trænere til vores hold, der sørger for træninger med en blanding af høj intensitet, tekniske skills og en masse spil. Og så holder vi løbende fantastiske fester og volleyball-arrangementer.

HVAD KOSTER DET?

 • 0 kr. for TRYOUTS!

HVOR MØDER JEG OP?

 • Den 10. august kl. 20.00-22.00 er første møde til TRYOUTS.

TRYOUTS træningstider (uge 33-35):

 • H1 + H2: Mandag 20-22 + torsdag 18-20
 • D1 + D2: Mandag 20-22 + torsdag 20-22
 • D3 + intro: Mandag 20-22 + torsdag 18-20
 • Mix: Onsdag 19.30-21

Frederiksbjerghallen: F. Vestergaards Gade 5, 8000 Århus (i samme bygning som svømmestadion) og så op af trapperne.

HVAD SKAL JEG HAVE MED?

 • Indendørs sko 👟
 • Indendørs sportstøj 👕👚
 • Væske 💦
 • Knæbeskyttere, hvis du har

Tag din ven/veninde under armen og spil med!

👉👉👉 Tilmeld dig eventet her, så du bliver notificeret og altid kan gå ind og finde ovenstående info og få besked om opdaterede TRYOUTS-træningstider.

👉👉👉 Læs mere om klubben:

www.1900volley.dk

HVAD SÅ EFTER TRYOUTS?

 • Der er kampe i weekenderne, hvor du virkeligt får prøvet alt det af, du har lært til træning og får lært dine medspillere godt at kende.
 • Gode fester i klubben, turneringer og fællestræninger.
 • Der er mulighed for at støtte klubben igennem frivillige events, så vi alle får bedre forhold til træning, kamp osv.
 • Kontingent pr. halvsæson afhænger af hvilket hold, du kommer på. Se www.1900volley.dk for priser for de specifikke hold. Inkluderet i kontingent er halleje, trænere og alt det udstyr, der skal bruges til træninger og kampe. Der skal også købes en spillerlicens (til kampbrug), som betales 1 gang pr. sæson.

Træningstider efter tryouts (uge 36 og frem):

 • H1: Tirsdag 20-22 + torsdag 18-20
 • H2: Mandag 20-22 + torsdag 18-20
 • D1: Mandag 20-22 + torsdag 20-22
 • D2: Tirsdag 18-20 + torsdag 18-20
 • D3: Mandag 20-22 + torsdag 20-22
 • Intro: Torsdag 20-22
 • Mix: Onsdag 19.30-21

Tirsdag (H1 + D2) foregår træningen i Katrinebjerghallen – alle andre træninger er i Frederiksbjerghallen.

OBS: Der er nogle regler ift. Covid 19 med afspritning af hænder og udstyr. Det vil vi fortælle mere om til opstarten af TRYOUTS. Læs gerne her inden du møder op i hallen: http://1900volley.dk/covid19/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ENGLISH:

👏🙌 Come to TRYOUTS in 1900 volleyball! 👏🙌

You now have the opportunity to come and try volleyball in our club, and see if it is a sport for you. Our TRYOUTS is for everyone: Old, young, brand new, very experienced. We have teams for all levels 😊

We are a club that prioritises sports as much as social. This means that we have skilled and committed coaches for our teams, who provide training with a mixture of high intensity, technical skills and a lot of games. And then we regularly have fantastic parties and volleyball events.

WHAT DOES IT COST?

 • DKK 0 for TRYOUTS!

WHERE DO I SHOW UP?

 • August 10 at 20.00-22.00 is the first meeting for TRYOUTS.

TRYOUTS trainings (week 33-35):

 • H1 + H2: Monday 20-22 + thursday 18-20
 • D1 + D2: Monday 20-22 + thursday 20-22
 • D3 + intro: Monday 20-22 + thursday 18-20
 • Mix: Wednesday 19.30-21

Frederiksbjerghallen: F. Vestergaards Gade 5, 8000 Århus (in the same building as the swimming stadium) and up the stairs.

WHAT SHOULD I BRING?

 • Indoor shoes 👟
 • Indoor sportswear 👕👚
 • Liquid 💦
 • Knee pads (if you have)

Bring your friends and play with us!

👉👉👉 Register for the event here so you are notified and always can find the above info and be notified of updated TRYOUTS trainings info.

👉👉👉 Read more about the club:

www.1900volley.dk

WHAT THEN AFTER TRYOUTS?

 • There are matches in the weekends, where you really get to try everything you have learned at training and get to know your teammates well.
 • Good parties in the club, events and joint trainings.
 • There is an opportunity to support the club through voluntary events, so we all get better conditions for training, matches, etc.
 • Contingent pr. half season depends on which team you will be signed up to. See www.1900volley.dk for prices for the specific teams. Included in the contingent are hall rentals, coaches and all the equipment to be used for training and matches. A player license (for matches) must also be purchased, which is paid once per. season.

Trainings after TRYOUTS (week 36 and forward):

 • H1: Tuesday 20-22 + thursday 18-20
 • H2: Monday 20-22 + thursday 18-20
 • D1: Monday 20-22 + thursday 20-22
 • D2: Tuesday 18-20 + thursday 18-20
 • D3: Monday 20-22 + thursday 20-22
 • Intro: Thursday 20-22
 • Mix: Wednesday 19.30-21

Tuesday (H1 + D2) the training takes place at Katrinebjerghallen – all other training is at Frederiksbjerghallen.

NOTE: There are some rules in relation to Covid 19 with spraying of hands and equipment. We will tell you more about this at the start-up of TRYOUTS. Please read before the first training: http://1900volley.dk/covid19/