Tryouts 2022!

Kom til TRYOUTS i 1900 volleyball!

(For english: See below)

Du har nu mulighed for at komme og prøve volleyball af i vores klub, og se
om det er en sport for dig. Vores TRYOUTS er for alle: Gamle, unge,
helt nye, meget erfarne. Vi har et hold til alle niveauer.
Vi er en klub, som prioriterer det sportslige lige så højt som det sociale. Det
betyder, at vi har dygtige og engagerede trænere til vores hold, der
sørger for træninger med en blanding af høj intensitet, tekniske skills
og en masse spil. Og så holder vi løbende fantastiske fester og
volleyball-arrangementer.

HVOR MØDER JEG OP?
Den 8. august kl. 20.00-22.00 er første møde til TRYOUTS.
TRYOUTS træningstider (uge 32-34):
H1 + H2: mandag 20-22 + torsdag 20-22
D1 + D2 + D3: mandag 20-22 + torsdag 18-20
Intro/nybegynder: mandag 20-22 + torsdag 20-22
Mix: Onsdag 19.30-21
Frederiksbjerghallen: F. Vestergaards Gade 5, 8000 Århus (i samme bygning som svømmestadion) og så op ad trapperne.
Tag din ven/veninde under armen og spil med!

Tilmeld dig eventet her, så du bliver notificeret og altid kan gå ind og finde
ovenstående info og få besked om opdaterede TRYOUTS-træningstider:

https://www.facebook.com/events/573526524397301/573526541063966/?ref=newsfeed

HVAD SÅ EFTER TRYOUTS?
Træningstider efter tryouts bliver meldt ud hurtigst muligt når trænerkabalen er gået op.
Kontingent pr. halvsæson afhænger af hvilket hold, du kommer på. Se www.1900volley.dk
for priser for de specifikke hold. Inkluderet i kontingent er halleje,
trænere og alt det udstyr, der skal bruges til træninger og kampe. Der
skal også købes en spillerlicens for nogle af holdene (til kampbrug), som betales 1 gang pr.
sæson.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
ENGLISH:
Come to TRYOUTS in 1900 volleyball!
You now have the opportunity to come and try volleyball in our club, and
see if it is a sport for you. Our TRYOUTS is for everyone: Old, young,
brand new, very experienced. We have teams for all levels
We are a club that prioritizes sports as much as social. This means that we have
skilled and committed coaches for our teams, who provide training with a
mixture of high intensity, technical skills and a lot of games. And
then we regularly have fantastic parties and volleyball events.

WHERE DO I SHOW UP?
August 8th at 20.00-22.00 is the first meeting for TRYOUTS.
TRYOUTS trainings: (week 32-34)H1 + H2: monday 20-22 + Thursday20-22
D1 + D2 + D3: Monday 20-22 + Thursday 18-20
D4/intro Monday: 20-22 + Thursday 20-22
Mix: Wednesday 19.30-21
Frederiksbjerghallen: F. Vestergaards Gade 5, 8000 Århus (in the same building as the swimming stadium) and up the stairs.
Bring your friends and play with us!

Register for the event here so you are notified and always can find the above
info and be notified of updated TRYOUTS trainings info:

https://www.facebook.com/events/573526524397301/573526541063966/?ref=newsfeed

WHAT THEN AFTER TRYOUTS?
The schedule after tryouts will be published as soon as possible.
Contingent pr. half season depends on which team you will be signed up to. See www.1900volley.dk
for prices for the specific teams. Included in the contingent are hall
rentals, coaches and all the equipment to be used for training and
matches. A player license for some teams (for matches) must also be purchased, which is
paid once per. season.