Retningslinjer for COVID19

For english read below.

Det er VIGTIGT at alle medlemmer af 1900volley følger nedenstående retningslinjer for at være med til at holde smittetrykket lavt og at være med til at skabe et sundt miljø under træning fremadrettet.

Der vil blive opstillet materiel til udførsel af nedenstående opgaver, men ha’ gerne et personligt sæt sprit med i tasken i tilfælde af tyveri af indkøbt materiel.

  • Hvis du føler dig syg, skal du blive hjemme
  • Undgå ophold i omklædningsrum. Mød derfor op i sportstøj og tag bad hjemme
  • Brug håndsprit inden træning begynder
  • Alle bolde skal tørres af med en fugtig klud efter endt træning
  • Net stolper skal sprittes af efter endt træning

Til boldafvaskning vil der blive opstillet et par spande, mild håndsæbe og nogle klude. Kom lidt sæbe i en spand med lunkent vand. Vrid kluden godt for overskydende vand og tør alle bolde af. Boldene tåler ikke sprit så brug derfor kun klude med sæbevand til at vaske dem af.

Bestyrelse takker for at du er med til at holder smittetrykket nede ved at mødekomme ovenstående retningslinjer. Tak.


Guideline for COVID19

It is IMPORTANT that all members of 1900volley follow the guidelines below to help keep the infection pressure low and to help create a healthy environment during training.

Equipment will be set up to perform the tasks below, but please bring a personal set of alcohol in your bag in case of theft of purchased equipment.

  • If you feel sick, stay home
  • Avoid the changing rooms. Therefore, show up in sportswear and take a bath at home
  • Use hand sanitizer before training begins
  • All volleyballs must be wiped with a damp cloth after training
  • Net poles must be sprinted off after training

For washing the volleyballs a couple of buckets, mild hand soap and some cloths will be provided. Put some soap in a bucket of lukewarm water. Twist the cloth well to drip off excess water and wipe off all volleyballs. The volleyballs do not tolerate hand sanitizer alcohol, so only use cloths with soapy water to wash them.

The Board of Directors thanks you for helping to keep the infection pressure low by following the above guidelines. Thank you.