Bestyrelse

Formand

Jesper Saksø

22 72 51 12

formand@1900volley.dk

Næstformand

Kristine Bach

Ansvarsområde
Halbooking
Turneringer

kristine.bc@hotmail.com

Kasserer

Sara Elgaard Kaalund

Ansvarsområde
Materialer

20 11 95 37

kasseren@1900volley.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Johanna Marie Paulsen

Ansvarsområde
SoMe
PR
Frivillige

25 32 59 95

jpaulsen624@hotmail.com

Caroline Skov

Ansvarsområde
Fester

26 78 63 77

carolineskov@msn.com

Henrik Flyger Holm

Ansvarsområde
Web

40 76 74 04

holm76@gmail.com

Louise Porup Alstrup

Ansvarsområde
Sekretær
Kurser
Dommer
Trænere

 29 72 50 49

traener@1900volley.dk

Camilla Goul Bach

Ansvarsområde
SoMo
PR
Nøglebrikker

camilla-goul@hotmail.com

Suppleanter