Kom til TRYOUTS i 1900 Volleyball!

(For english: See below)

Du har nu mulighed for at komme og prøve volleyball af i vores klub, og se om det er en sport for dig. Vores TRYOUTS er for alle: Gamle, unge, helt nye, meget erfarne. Vi har et hold til alle niveauer
Vi er en klub, som prioriterer det sportslige lige så højt som det sociale. Det betyder, at vi har dygtige og engagerede trænere til vores hold, der sørger for træninger med en blanding af høj intensitet, tekniske skills og en masse spil. Og så holder vi løbende fantastiske fester og volleyball-arrangementer.

HVOR MØDER JEG OP?

Den 14. august kl. 20.00-22.00 er første møde til TRYOUTS.
TRYOUTS træningstider (uge 33-34-35):
H1 + H2: mandag kl. 20-22 + torsdag kl. 20-22.
D1 + D2: mandag kl. 20-22 + torsdag kl. 18-20.
D3 + D4: mandag kl. 20-22 + torsdag kl. 20-22.
Mix: Onsdag kl. 18.30-21. (Kun for nuværende aktive spillere).

Frederiksbjerghallen: F. Vestergaards Gade 5, 8000 Århus (i samme bygning som svømmestadion) og så op af trapperne.

Tag din ven/veninde under armen og spil med!

Tilmeld dig eventet her, så du bliver notificeret og altid kan gå ind og finde ovenstående info og få besked om opdaterede TRYOUTS-træningstider.

Læs mere om klubben:
www.1900volley.dk

HVAD SÅ EFTER TRYOUTS?

Træningstider efter tryouts bliver meldt ud hurtigst muligt når trænerkabalen er gået op.

Kontingent pr. halvsæson afhænger af hvilket hold, du kommer på. Se www.1900volley.dk for priser for de specifikke hold. Inkluderet i kontingent er halleje, trænere og alt det udstyr, der skal bruges til træninger og kampe. Der skal også købes en spillerlicens (til kampbrug for nogle af holdene), som betales 1 gang pr. sæson.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
ENGLISH:
Come to TRYOUTS in 1900 Volleyball!

You now have the opportunity to come and try volleyball in our club, and see if it is a sport for you. Our TRYOUTS is for everyone: Old, young, brand new, very experienced. We have teams for all levels

We are a club that prioritises sports as much as social. This means that we have skilled and committed coaches for our teams, who provide training with a mixture of high intensity, technical skills and a lot of games. And then we regularly have fantastic parties and volleyball events.

WHERE DO I SHOW UP?
August 14th at 20.00-22.00 is the first meeting for TRYOUTS.
TRYOUTS trainings: (week 33-34-35)
H1 + H2: monday 20-22 + Thursday 20-22.
D1 + D2: monday 20-22 + Thursday 18-20.
D3 + D4: monday 20-22 + Thursday 20-22.
Mix: wednesday 18.30-21(only available to club players).

Frederiksbjerghallen: F. Vestergaards Gade 5, 8000 Århus (in the same building as the swimming stadium and up the stairs.

Bring your friends and play with us!

Register for the event here so you are notified and always can find the above info and be notified of updated TRYOUTS trainings info.

Read more about the club:
www.1900volley.dk

WHAT THEN AFTER TRYOUTS?
The schedule after tryouts will be published as soon as possible.
Contingent pr. half season depends on which team you will be signed up to. See www.1900volley.dk for prices for the specific teams. Included in the contingent are hall rentals, coaches and all the equipment to be used for training and matches. A player license (for matches on some teams) must also be purchased, which is paid once per. season.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *